Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościSzkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego oraz Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-28
Data publikacji BIP: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Filmy nie posiadają napisów.
Brak audiodeskrypcji tekstu.
Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.
Na stronie zamieszczone są pliki graficzne w formacie PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część elementów graficznych nie posiada opisu alternatywnego.
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Strona internetowa została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Aktualizowane elementy strony oraz jej funkcjonalność są poddawane analizie zgodności z ustawą.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych zaimplementowanych w przeglądarkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Szynert, sp97@sp97.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822 09 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu zgodnie z procedurą opisaną w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/Dostępność architektoniczna


Sposób dojazdu
Budynek znajduje się u zbiegu ulic Spiskiej i Niemcewicza.
Dojścia piesze są od ulic Spiskiej, Niemcewicza i Grójeckiej. Przejścia dla pieszych od ul. Niemcewicza posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową , przejście dla pieszych od ul. Spiskiej nie posiada sygnalizacji świetlnej, ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Warszawa Ochota znajduje się w odległości do ok. 1700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 100 m: Narutowicza 01 (517 kierunek Centrum, 157 – kierunek Gwiaździsta, 521 – kierunek Falenica, N 35, N38, N85, N88 – kierunek Centrum, N43 – kierunek Dw. Centralny); Grzymały-Sokołowskiego (127 – kierunek Dw. Zachodni, 158 – kierunek CH Reduta, 159 – CH Blue City).
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 70 m: Ochota Ratusz 01 (7 – kierunek Kawęczyńska Bazylika, 1 – kierunek Annopol, 9 – kierunek Gocławek, 14 – kierunek Metro Wilanowska, 24 – kierunek Nowe Bemowo, 25 – kierunek Annopol); Ochota Ratusz 02 (7 – kierunek P+R Al. Krakowska, 1 – kierunek Banacha, 9 – kierunek P+R Al. Krakowska, 14 – kierunek Banacha, 24 – kierunek Gocławek, 25 – kierunek Banacha).
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy Szkole. Dojazd na w/w miejsce od ul. Spiskiej. W pobliżu nie ma stałego postoju taksówek.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.ztm.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do Szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku u zbiegu ulic Niemcewicza i Spiskiej - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest po ośmiu stopniach (brak podjazdu). Przejście do sekretariatu jest przez wiatrołap. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w sekretariacie.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Skip to content