Dokumenty do pobrania

Karta rowerowaRegulamin Arkusz zaliczeń
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:

nazwa odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr 97

ul. Spiska 1

02-302 Warszawa

numer konta: 13 1030 1508 0000 0005 5082 7042

z dopiskiem: dochody budżetowe SP97

W tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja lub świadectwo).

Aktualny cennik wystawiania duplikatów:

9 zł - duplikat legitymacji

26 zł - duplikat świadectwa
Skip to content