Doradztwo zawodowe
DORADCA ZAWODOWY Bożena Fronczek z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 9

zaprasza na indywidualne konsultacje i porady w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.