Kalendarze

Plany lekcji


W celu sprawdzenia aktualnego planu lekcji należy zalogować się na platformie LIBRUS

Logowanie
Logowanie

Dzwonki


8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
9.45 – 10.30
10.40 – 11.25
11.35 – 12.20
12.40 – 13.25
13.45 – 14.30
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10

Kalendarz roku szkolnego
2020 / 2021


  • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020r.
  • Ferie zimowe – 4 - 17 stycznia 2021r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia 2021r.
  • Koniec zajęć edukacyjnych – 25 czerwca 2021r.

Uczniu! pamiętaj, że:

  • 22 stycznia 2021 – Termin wystawienia ocen za I semestr
  • 25 stycznia 2021 – Klasyfikacja i zatwierdzanie ocen za I semestr
  • 11 czerwca 2021 – Termin wystawienia ocen rocznych
  • 14 czerwca 2021 – Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
  • 21 czerwca 2021 – Zatwierdzająca rada pedagogiczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 po uzgodnieniu z Radą Rodziców:

- 2 listopada 2020r.,
- 12 i 13 listopada 2020r.,
- 25, 26, 27 maja 2021r. (egzaminy ósmoklasisty),
- 4 czerwca 2021r.,
- jeden dzień w czerwcu (na sprawdzian predyspozycji językowych).

We wszystkie te dni uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
Data Zebrania z rodzicami/dni otwarte
7 i 8 września 2020 Zebranie z Rodzicami
15 grudnia 2020 Dzień otwarty - informacja o zagrożeniach
I – VIII
26 stycznia 2021 Zebranie z Rodzicami - podsumowanie I semestru
I – VIII
23 marca 2021 Dzień otwarty - indywidualne spotkania z nauczycielami
I – VIII – godz. 17.30 – 19.00
11 maja 2021 Zebrania z Rodzicami - informacja o ocenach przewidywanych
I – VIII – godz. 17.00
Dzień otwarty ze wszystkim nauczycielami
I – VIII - godz. 17.30 – 19.00
Skip to content