Konkursy

Konkursy w roku szkolnym 2020/2021


KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 8 W WARSZAWIE
Warszawska Starówka
Konkurs historyczny


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2019/2020


"Bitwa Warszawska 1920r. w świadomości młodego pokolenia Polaków"


Konkurs matematyczny SIGMANasza szkoła została zaproszona do udziału w konkursie matematycznym organizowanym przez wiele lat dla uczniów z Woli.
Regulamin zamieszczony poniżej pozostaje niezmieniony we wszystkich punktach oprócz I.1.
Zapraszamy uczniów do udziału.

Regulamin konkursu

Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny
MAKS MATEMATYCZNY


II edycja konkursu ,,Armia Krajowa - Bohaterowie” z tematem przewodnim ,,Bohaterowie Armii Krajowej”

.


Motto tegorocznej edycji: ,,Twym obowiązkiem będzie walczyć́ z bronią̨ w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą”

Regulamin konkursu
Zgoda i klauzula

KONKURSY PRZEDMIOTOWEZarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 62 z dnia 19 września 2019 r. został zatwierdzony Regulamin konkursów przedmiotowych (z wyłączeniem informatyki) dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020.
 

Konkursy historyczne


REGULAMIN VI EDYCJI OLIMPIADY OGÓLNOPOLSKIEJ Z ,,MITOLOGII GRECKIEJ I RZYMSKIEJ''

Regulamin
REGULAMIN VI EDYCJI OLIMPIADY OGÓLNOPOLSKIEJ Z HISTORII PT."KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939R"

Regulamin
REGULAMIN VI EDYCJI OLIMPIADY OGÓLNOPOLSKIEJ Z HISTORII PT.,,JAN III SOBIESKI''

Regulamin
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY "KRĄG"

Regulamin

Olimpiada Matematyczna JuniorówOlimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych.
To jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (żródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.122.2017.AMO z dnia 11.05.2018 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN .)
 

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Konkurs dzielnicowy „Z Syrenką w herbie”I. Termin: 25 kwietnia 2019r.

II. Temat: „Ludzie Warszawy” – Stefan Starzyński

III. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

1. Wykonać płaską pracę plastyczną – portret wybranej postaci lub wydarzenie czy miejsce z nią związane. Format A3.

2. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną dotyczącą wybranej postaci.

3. Zaprezentować samodzielnie napisany wywiad z wybraną postacią uwzględniając jej zasługi dla Warszawy.

4. Wytypować 3 osobową drużynę, która weźmie udział w konkursie wiedzy o ludziach Warszawy.


III Memoriał Urszuli MarciniakTo otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane we współpracy z Wydawnictwem Logi. Mają na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków.

Eliminacje szkolne już 5 marca 2019r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie

http://www.liceumtwarda.edu.pl/iii-memorial-urszuli-marciniak/

Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód"

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w kolejnej edycji Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód".

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, warszawskie szkoły policealne oraz kształcenie odbywa się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: film, prezentacja lub komiks. Dana praca powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne.

TERMINY KONKURSU

I etap konkursu – od 14.01.2019 r. - do 25.02.2019 r.

Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny
MAKS MATEMATYCZNY


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
XVII Konkurs Dzielnicowy „Przyszłość spełnionych marzeń”
Konkurs „Kartka dla Niepodległej” organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza mogę nadsyłać życzenia i kartki dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Głównym celem konkursu jest uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odrodzenia polskiej państwowości. Uczniowie mogą wystartować w dwóch kategoriach prac konkursowych: literackiej, która obejmuje pisemne życzenia dla Niepodległej oraz graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każdej formy konkursu i każdej kategorii uczniów. Dla zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu oraz inne załączniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

 
Spis programów konkursów, zgody rodziców oraz inne załączniki znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regulamin konkursów Biuletyn Informacji Publicznej

Skip to content