Konkursy

Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód"

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w kolejnej edycji Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód".

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, warszawskie szkoły policealne oraz kształcenie odbywa się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: film, prezentacja lub komiks. Dana praca powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne.

TERMINY KONKURSU

I etap konkursu – od 14.01.2019 r. - do 25.02.2019 r.

Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny
MAKS MATEMATYCZNY


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
XVII Konkurs Dzielnicowy „Przyszłość spełnionych marzeń”
Konkurs „Kartka dla Niepodległej” organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza mogę nadsyłać życzenia i kartki dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Głównym celem konkursu jest uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odrodzenia polskiej państwowości. Uczniowie mogą wystartować w dwóch kategoriach prac konkursowych: literackiej, która obejmuje pisemne życzenia dla Niepodległej oraz graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każdej formy konkursu i każdej kategorii uczniów. Dla zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu oraz inne załączniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

 
Spis programów konkursów, zgody rodziców oraz inne załączniki znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regulamin konkursów Biuletyn Informacji Publicznej