Nauczanie zdalne
Opłata za obiady.
12 marca 2020
Rekrutacja – zmiany.
16 marca 2020
Szanowni Państwo

w związku z zawieszeniem zajęć w szkole nauczyciele i uczniowie będą pracować w systemie nauki zdalnej.
Podstawowym sposobem komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny. W trosce o zapewnienie ciągłości procesu edukacyjnego oraz zgodnie z rekomendacjami MEN nauczyciele zostali poproszeni o przygotowywanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu i przesyłanie im poprzez Librusa. Rodzice, zachęcajcie dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

W przypadku zagubienia hasła do Librusa proszę o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 228220920

Agnieszka Tkaczyk
dyrektor szkoły

Skip to content