O nas
Główne kierunki naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej koncentrują się wokół zadań: – WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, EKOLOGIĘ, SPORT. Uczniowie z trudnościami w nauce mogą korzystać z zajęć wyrównawczych, specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W pracy z uczniem stosujemy różnorodne formy i metody – między innymi: organizujemy konkursy przedmiotowe, przeglądy małych form teatralnych, prezentację osiągnięć w galerii prac plastycznych. Promujemy twórczość uczniów z różnych dziedzin nauki w czasie organizowanych wystaw, imprez kulturalnych z udziałem rodziców. Nasze motto „talent masz w sobie, pozwól go odkryć i rozwinąć” zachęca uczniów do udziału w licznych zajęciach pozalekcyjnych – kołach przedmiotowych oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych. Współpracujemy z ośrodkami kultury. Przekazujemy uczniom wartości humanistyczne, szczególnie to dotyczy tolerancji. Naukę uatrakcyjniają wycieczki dydaktyczne, „zielone szkoły”. W okresie ferii i wakacji nasi uczniowie mają możliwość wyjazdu na obozy i zimowiska sportowe pod opieką fachowej kadry. Od czwartej klasy tworzone są klasy sportowe trenujące japońską sztukę walki JUDO.

Baza szkolna składa się m. in. z:

 • dwóch sal gimnastycznych,
 • boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy,
 • nowoczesnego placu zabaw,
 • gabinetu pomocy medycznej,
 • kuchni i stołówki,
 • trzech pomieszczeń świetlicowych,
 • sali do zajęć logopedycznych,
 • sali do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • sali zabaw,
 • biblioteki z czytelnią,
 • pracowni informatycznej.

Szkoła ma własny sztandar, poczet i ceremoniał szkolny, do którego zaliczamy również:

 • hymn szkoły,
 • ślubowanie klas pierwszych i ósmych,
 • przekazanie sztandaru.

Patron szkoły

Leon Kruczkowski

Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 29 października 1977r. Odsłonięte zostały: tablica pamiątkowa i popiersie patrona, którego twórcą jest artysta rzeźbiarz Józef Misztela.

Leon Kruczkowski urodził się w Krakowie 28 czerwca 1900 roku. W latach młodzieńczych poświęcił się studiom chemicznym, następnie nauczał w Zagłębiu Dąbrowskim. Opublikował szereg opowiadań tematycznie związanych z pracą i legendami górniczymi. Wydał tomik poezji pt.: „Młoty nad światem” (1928) i przystąpił do pracy nad swoją jak to się później okazało najwybitniejszą powieścią pt.: „Kordian i cham” (1932). W 1933 Kruczkowski wraca do Krakowa i nawiązuje współprace z pismami „Głos literacki” i „Nasz wyraz”. Do połowy lat 30 pisarz tworzy niezwykle intensywnie. Napisał wówczas pierwsze utwory sceniczne: ”Bohater naszych czasów” oraz sceniczną wersję „Kordiana i chama”. Kontynuował również twórczość prozatorską. W 1935 ukazały się „Pawie pióra”, a w 1937 „Sidła”. We wrześniu 1939 walczył, jako oficer, dostał się do niewoli i lata wojenne spędził w oflagu. Po wyzwoleniu pisarz rozpoczyna okres bardzo czynnej pracy społecznej i twórczej. W twórczości Kruczkowskiego wojna stała się punktem granicznym. Stąd wyrazistość dwóch wizerunków pisarza – przedwojennego, autora 3 ważkich powieści i powojennego – wybitnego dramaturga. Powstawały kolejno następujące utwory: „Odwety”, „Niemcy”, „Juliusz i Ethel”, „Odwiedziny”, „Pierwszy dzień wolności” i „Śmierć gubernatora”. Pisarz zmarł 1 sierpnia 1962 r.

 

Historia

 • Rok szkolny 1945/46

  W gmachu przy ul. Raszyńskiej 22 zlokalizowano kilka szkół podstawowych, wśród nich od 8 września 1945 Szkołę Podstawową Nr 97. Jej pierwszym kierownikiem mianowany został Józef Kwapiszewski.
 • Okres 1946 – 1950

  Szkoła jest rozwojowa, posiada 16 oddziałów i licznie obsadzone przez dzieci i młodzież klasy.
 • Okres 1951 – 1952

  W szkole powstaje pierwsza drużyna harcerska i Społeczny Komitet Odbudowy Warszawy.
 • Okres 1956 – 1958

  Kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 97 obejmuje Marian Dumański. Grono pedagogiczne liczy już 20 osób, w większości doświadczonych specjalistów. Działa komisja budowy nowego gmachu, którego wznoszenie przy ul. Spiskiej 1 rozpoczęto w listopadzie 1957 r.
 • 29 września 1958

  Szkoła Podstawowa Nr 97 rozpoczyna naukę w nowym, własnym budynku z 20 oddziałami dzieci i młodzieży. W ciągu trzech lat liczba klas i młodzieży zwiększa się. W szkole działają SKO, koła zainteresowań i świetlica.
 • Rok szkolny 1963/1964

  Dyrektorem szkoły zostaje Władysław Szwarc. Młodzież zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w dzielnicy Ochota i w stolicy za działalność społeczną.
 • Okres 1964 – 1966

  Powstaje pierwszy szkolny teatrzyk i wydany zostaje pierwszy numer szkolnej gazetki „Szkolne Widnokręgi”, redagowany przez młodzież.
 • Lata 1967 – 1972

  Szkoła uczestniczy już we wszystkich akcjach z udziałem młodzieży na terenie Warszawy. Odnotowuje pierwszych zwycięzców olimpiad sportowych oraz olimpiad z języka polskiego. Pierwszy wewnętrzny turniej z języka polskiego odbywa się pod patronatem wybitnego twórcy i reżysera radiowego Edwarda Płaczka. W 1970 roku powstaje Szkolna Izba Pamięci. Szkoła nawiązuje współpracę z Teatrem „Ochoty” H. i J. Machulskich. W auli szkoły odbywa się premiera sztuki Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka”(14 X 1970 r. ).
 • Okres 1973 – 1976

  Utworzony zostaje po wyborach samorząd klas młodszych I – IV. Opracowano i wdrożono ceremoniał szkolny przyrzeczenia uczniów klas I – VIII. Wprowadzony zostaje kodeks ucznia. Utworzono pierwszą klasę sportową ze specjalnością judo ( 1975 ). W szkole gości I sekretarz Ambasady Japońskiej w Warszawie. Patronat nad klasami sportowymi obejmuje WKS „Kadra” Rembertów. Szkoła uczestniczy w 200 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. 20 sierpnia 1976 dyrektorem szkoły zostaje mgr Lucyna Głuszczak.
 • Rok 1977

  . Szkoła Podstawowa Nr 97 otrzymuje imię wybitnego dramaturga Leona Kruczkowskiego. Odsłonięte zostają tablica pamiątkowa i popiersie patrona, którego twórcą jest artysta rzeźbiarz Józef Misztela. Komitet Rodzicielski przekazuje młodzieży ufundowany przez siebie sztandar. Okolicznościowa wystawa prezentuje dorobek placówki i przygotowania do nadania imienia. Powstaje hymn szkoły, którego twórcą i kompozytorem jest absolwent szkoły, aktor Teatru Narodowego Marek Wysocki. Z jego inicjatywy powstaje w szkole teatr „JAMBO”. Pod kierunkiem polonistki mgr Krystyny Czernikiewicz ukazuje się specjalny numer gazetki „Szkolne Widnokręgi”.
 • Rok 1978

  Młodzież obchodzi po raz pierwszy rocznicę nadania szkole imienia.
 • Rok 1979

  Dyrektorem szkoły zostaje mgr Irena Gniotek. Podczas drugiej rocznicy nadania szkole imienia, zasłużonym nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły zostają po raz pierwszy wręczane medale pamiątkowe.
 • Okres 1980 – 1991

  Dyrekcję szkoły przejmuję mgr Daniela Trojan. W tym okresie powstaje zespół taneczny. Szkoła zdobywa pierwszy złoty medal w judo. W tym samym roku (1980) patronat nad klasami sportowymi obejmuje WKS „Gwardia”. Młodzież wyjeżdża na obóz sportowy w Finlandii. Zostaje zorganizowany pierwszy poranek wigilijny dla samotnych. W ramach obchodów 30-lecia szkoły zasłużeni pracownicy otrzymują odznaczenia państwowe. Wydany zostaje okolicznościowy folder.
 • Rok 1991

  Dyrektorem szkoły zostaje mgr Alicja Dalmata. Szkoła zyskuje opinię jednej z przodujących w dzielnicy Ochota, w zakresie wyników nauczania i sportu, prestiżu w środowisku i konsekwentnego przestrzegania tradycji.
 • Okres 1992 – 1995

  Mistrzem Polski w judo zostaje uczeń Jarosław Lewak. Odbywają się pierwszy lekcje muzealne w Zamku Królewskim. Kontynuowane są wigilie i śniadania wielkanocne dla osób samotnych. Młodzież bierze udział w akcji „zielonych szkół”, uczestniczy w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozsyła apel o budowę pomnika Gabriela Narutowicza. Uczestniczy w zbiórce książek na rzecz polskiej szkoły w Grodnie.
 • Okres 1996 – 1997

  Okres ten charakteryzuje dalszy rozwój form dydaktycznych. Powstają: sala audiowizualna; pracownia komputerowa z wprowadzeniem programu informatycznego w klasach VIII; gabinet reedukacyjny. Bogata jest oferta zajęć pozalekcyjnych i programu integracyjnego w klasach I-III wg autorstwa p. Korzańskiej; wielopoziomowego nauczania jęz. polskiego w klasach V z kontynuacją w klasach następnych (wg mgr Anny Jatowskiej).
 • Rok szkolny 1997/98

  Okres przygotowań do jubileuszu 40-lecia szkoły i 20-lecia nadania jej imienia. Konsolidacja programów i udziału grona pedagogicznego, młodzieży i sporej liczby absolwentów w uroczystościach jubileuszowych.
 • Rok 1999

  W maju odbył się „Dzień prehistoryczny” rozpoczynający realizację projektu „Bliżej pradziejów”. Rok szkolny 2000/01. Rozpoczęto realizację projektu „Nasi sąsiedzi”- zorganizowano Dzień Republiki Litewskiej oraz Dzień Lwowski – gościliśmy nauczycieli i uczniów ze Lwowa. Zorganizowano I Festiwal Teatralny. „Szkolne Widnokręgi” otrzymały I miejsce w Konkursie Gazetek Uczniowskich Gminy Warszawa Centrum.
 • Rok szkolny 2001/02

  Zrealizowano projekt „Nasi sąsiedzi – Słowacja”. Zainaugurowano I Festiwal Nauki – szereg imprez, wystaw, lekcji otwartych i pokazów filmowych. Rozpoczęto realizację projektu „Poznajemy swój region – Ochota, Warszawa, Mazowsze”. Uczniowie naszej szkoły zdobyli Mistrzostwa Ochoty i złoty medal w mini piłce nożnej WOM.
 • Rok szkolny 2002/03

  Zapoczątkowano współpracę z młodymi judokami z Niemiec. W kwietniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i aktów patronackich Opiekunom Miejsc Pamięci Narodowych. Po raz pierwszy zorganizowano dzień otwarty dla rodziców i kandydatów na uczniów.
 • Rok szkolny 2003/04

  W październiku przyznano szkole tytuł „Szkoły z klasą”. Rozpoczęto realizację projektu „Kraje członkowskie UE”. Zorganizowano I Konkurs matematyczno-przyrodniczy między szkołami Warszawy i Łodzi.
 • Okres 2005 – 2007

  Realizowany jest projekt „Regiony Polski”. Powstaje druga pracownia komputerowa. Organizowane są liczne imprezy kulturalne i konkursy. W czasie ferii i wakacji uczniowie wyjeżdżają na obozy i zimowiska sportowe pod opieką fachowej kadry.
 • Rok 2008

  Okres przygotowań do jubileuszu 50-lecia szkoły. Wydano okolicznościowy folder oraz numer specjalny „Szkolnych Widnokręgów”. Uroczystość uświetniły występy i wystawy naszych absolwentów.
 • Rok szkolny 2009/10

  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadaje naszej szkole Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Po raz pierwszy uczniowie klasy VI uczestniczyli w wycieczce „Śladem historii – wyprawa do dawnych ziem polskich na Ukrainie”
 • Rok szkolny 2010/11

  W grudniu oficjalnie została otwarta nowoczesna sala zabaw wyposażona w kolorowe, bezpieczne i funkcjonalne urządzenia: basen z piłeczkami, ściankę wspinaczkową, tunele. W marcu zorganizowano dzień otwarty szkoły w stylu japońskim nawiązując do specyfiki naszej szkoły – nauki sztuki walki – judo.
 • Rok szkolny 2011/12

  Realizowane są projekty: w klasach IV-VI -„Kocham Cię Polsko”- upamiętniający ważne wydarzenia z historii Polski od czasów chrztu Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz „Dzień warzywno-owocowy” w klasach I-III promujący zdrowy styl życia, organizowane są liczne imprezy kulturalne i konkursy.
 • Rok szkolny 2012/13

  We wrześniu zostały otwarte oficjalnie dwa nowe boiska: wielofunkcyjne i ze sztuczną trawą. Z tej okazji odbył sie festyn rodzinny z udziałem burmistrza i radnych Ochoty. Po raz kolejny usłyszeliśmy polsko-angielskie kolędowanie, wystawiono musical „Mamma mia”.
 • Rok szkolny 2013/14

  Wystawiono 6 przedstawień teatralnych w wersji polsko-angielskiej. Nasi młodzi judocy zdobyli szereg medali na zawodach Mikołajkowy Turniej Judo Kuma Cup 2
 • Rok szkolny 2014/15

  Uczeń naszej szkoły zdobył I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej na 8372 uczestników z 16 województw (a pozostałych siedmiu było w pierwszej trzydziestce). Szkołą zdobyła tytuł „Szkoły dbającej o rozwój” w ramach projektu Warszawski Model Wspomagania Szkół i Przedszkoli.
 • Rok szkolny 2015/16

  Wystawiono 2 przedstawienia („My warszawskie dzieci”, „Opowieść katyńskiego lasu”) w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN oraz zainaugurowano I Dwujęzyczny Koncert Noworoczny.
Skip to content