Obiady
Stypendia i zasiłki szkolne
2 września 2020
Zapytanie ofertowe – fotowoltaika
11 września 2020

Z uwagi na COVID-19 w tym roku szkolnym od dnia 7 września 2020r. zacznie funkcjonować stołówka szkolna, będą gotowane tylko II dania, cena wynosi 7 zł.
Opłaty za II dania obiadowe za miesiąc wrzesień 2020r. proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie od 03.09. - 08.09.2020r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za II danie, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl

WRZESIEŃ: II danie: 18 dni x 7,00 zł = 126,00 zł

UWAGA! Niezgłoszone nieobecności uczniów nie mogą być odliczane przy opłatach za obiady.

Prosimy o terminowe opłaty.


Skip to content