Obiady – informacja
Obiady – informacja
16 kwietnia 2021
„WITAJ WIOSNO”
28 kwietnia 2021
Opłatę za obiady za miesiąc kwiecień 2021r. proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 30 kwietnia 2021r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069
W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasę, opłata za II danie, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl
KWIECIEŃ II danie: 5 dni x 7,00 zł = 35,00 zł

UWAGA! Niezgłoszone nieobecności uczniów, minimum dzień wcześniej, nie mogą być odliczane przy opłatach za obiady.
Prosimy o terminowe opłaty i o uregulowanie zaległych wpłat za miesiąc marzec 2021r.!!!

Osoby, które mają nadpłatę z poprzednich miesięcy mogą ją odliczyć w kwietniu. Jeżeli kwota nadpłaty jest większa niż 35 zł, będzie można ją rozliczyć w kolejnych miesiącach.
Kwotę nadpłaty można sprawdzić wysyłając maila na adres sp97stolowka@wp.pl (proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).

Skip to content