Opłaty

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2022r.

obiady - 15 dni x 10,00 zł = 150 zł

Opłatę za obiady za miesiąc WRZESIEŃ 2022r. (uwzględniając nadpłatę lub niedopłatę z poprzednich miesięcy) proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 15 września 2022r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasę, opłata za obiady, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl

WRZESIEŃ ---- obiady: 15 dni x 10,00 =150,00 zł
(obiady liczone od dnia 12-09-2022)

Informację o nadpłacie lub niedopłacie można sprawdzić wysyłając maila na adres sp97stolowka@wp.pl (proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę )

UWAGA! Niezgłoszone nieobecności uczniów, nie mogą być odliczane przy opłatach za obiady. Prosimy o terminowe opłaty i o uregulowanie zaległych wpłat.!!!
Skip to content