Rada rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Piotr
Kepal

Przewodniczący rady

Magdalena
Słok-Wódkowska

Sekretarz

Dorota
Stegienka

Skarbnik

Bartosz
Rewerski

Skarbnik

Kontakt z radą

sp97.rr@gmail.com

Konto rady rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97
ul. Spiska 1
W bieżącym roku szkolnym nastąpi zmiana konta bankowego.