Rada rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Piotr
Kepal

Przewodniczący rady

Magdalena
Słok-Wódkowska

Sekretarz

Dorota
Stegienka

Skarbnik

Paweł
Goldstein

Członek prezydium

Kontakt z radą

sp97.rr@gmail.com

Konto rady rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97
ul. Spiska 1
Bank Pocztowy
88 1320 1104 3038 4736 2000 0001