Rekrutacja do klasy I.
Obiady od 18 stycznia
15 stycznia 2021
Obiady – informacja
1 marca 2021
Szanowni Państwo,

2 marca 2021r. rozpoczyna się rekrutacja do szkoły podstawowej. Zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia zapisów oraz harmonogram będą opublikowane w serwisie internetowym Biura Edukacji m. st. Warszawy (strona Biura Edukacji) oraz na stronie internetowej szkoły.

Jeżeli dziecko nie będzie uczęszczało do naszej szkoły, jako swojej rejonowej, prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr tel. 22 822 09 20 lub wysłanie informacji e-mailem na adres sp97@sp97.waw.pl

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 97

Szkoła jest mała, co sprawia, że jej kameralny charakter wpływa na samopoczucie, komfort i bezpieczeństwo uczniów. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych, jak ślubowania uczniów, kiermasze świąteczne, klasowe wigilie, wyjazdy integracyjne i wycieczki, koncerty świąteczne, w których uczestniczy cała społeczność szkolna.

Niewielka liczebność klas to ważny atut naszej szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do każdego ucznia. Uważnie analizują osiągnięcia uczniów i mogą szybko reagować, jeśli pojawią się tematy sprawiające uczniom trudności.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie:
• dwóch klas pierwszych,
• jednej klasy czwartej o profilu judo,
• jednego oddziału dwujęzycznego od klasy siódmej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania (5 godzin tygodniowo).
Dodatkowo dwa przedmioty nauczane będą częściowo w języku angielskim. Ponadto drugim językiem obcym nauczanym od podstaw będzie język niemiecki w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Rozwijamy i ciągle unowocześniamy naszą placówkę. Dlatego nasi uczniowie mogą korzystać z coraz bogatszych zasobów szkoły:
• wysokiego poziomu kadry pedagogicznej, podejmującej różnego rodzaju działania edukacyjne i prozdrowotne,
• opieki nad uczniami przed i po lekcjach w świetlicy szkolnej czynnej w godz. 7.00-17.30,
• udziału w licznych konkursach szkolny i międzyszkolnych,
• z bezpiecznych, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych i pracowni komputerowej,
• odpowiednio wyposażonych gabinetów specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego,
• gabinetu pomocy medycznej i opieki pielęgniarki szkolnej,
• sali gimnastycznej,
• sali judo wyłożonej matą,
• przestronnej biblioteki z czytelnią i zbiorem ponad 11 000 książek,
• własnej stołówki wydającej smaczne i niedrogie obiady,
• bezpłatnych obiadów dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej,
• boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą,
• boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową,
• placu zabaw,
• ciekawej oferty płatnych zajęć dodatkowych np. nauka gry na gitarze, zajęcia judo, j. angielski i inne.

W ramach promocji zdrowego stylu życia realizujemy programy mające na celu aktywizację młodzieży, np.: „WF z klasą”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Wiem, co jem”, „Rowerowy maj”.

Od wielu lat począwszy od klasy IV prowadzimy oddziały sportowe o profilu JUDO, które w ciągu tygodnia dodatkowo uczestniczą w 6-godzinnym treningu.
Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Columbus”, które organizuje po lekcjach zajęcia i zawody judo dla najmłodszych uczniów z klas I – III. Również organizowane są obozy letnie (rowery, żaglówki, judo, sporty zespołowe) i zimowe (narciarstwo i snowboard).

Opieka w szkolnej świetlicy zorganizowana jest w grupach według wieku uczniów. Podstawowe formy pracy w świetlicy to: gry i zabawy ruchowe z elementami wychowania fizycznego i sportu (w sali judo, gimnastycznej i na boisku szkolnym), gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe i wiele innych), zajęcia artystyczno – techniczne i plastyczne, zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny i bezpieczeństwa. Wspólnie z dziećmi przygotowywane są gazetki tematyczne i okolicznościowe. Organizowane są różnorodne imprezy, również cykliczne, jak np.: Przegląd Talentów, dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca. Pod opieką wychowawców uczniowie spożywają obiady, biorą udział w zajęciach rekreacyjnych, bibliotecznych, odrabiają prace domowe. Dzieci mają zorganizowaną pomoc koleżeńską, jak również mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawców świetlicy.

Nasze motto "Talent masz w sobie, pozwól go odkryć i rozwinąć" zachęca uczniów do udziału w licznych zajęciach pozalekcyjnych - kołach przedmiotowych (plastycznych, teatralnych, rękodzieła, geograficznych, historycznych, matematycznych, programowania, robotyki, języka angielskiego) oraz w zajęciach rekreacyjno - sportowych. Staramy się wykorzystać czas po lekcjach na rozwój zainteresowań i talentów uczniów naszej szkoły.

Uczniowie mogą także korzystać z zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz konsultacji nauczycieli.

Biblioteka szkolna wyposażona w obszerny księgozbiór oraz stanowiska komputerowe daje możliwość nie tylko wypożyczania książek czy znalezienia informacji, ale jest także miejscem, w którym uczniowie uzyskują pomoc przy odrabianiu lekcji. Ponadto w bibliotece prowadzone są zajęcia czytelnicze, konkursy oraz lekcje biblioteczne.

Wszyscy uczniowie mogą korzystać ze smacznych obiadów przygotowywanych codziennie przez kuchnię szkolną.

We współpracy z wieloma instytucjami i ośrodkami kultury (Straż Miejska, MDK Ochota, Epsilon) realizujemy programy profilaktyczne dotyczące m.in. bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią, promowania zdrowego stylu życia, ochrony danych osobowych, bezpiecznego korzystania z Internetu, nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych.

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który przeprowadza corocznie wiele akcji charytatywnych, takich jak: zbiórka rzeczy na potrzeby schronisk dla zwierząt, kiermasz charytatywny dla schroniska, zbiórka dla Fundacji Daj Herbatę, akcja Adoptuj Seniora, zbiórka dla pogorzelców z Rodzinnego Domu Dziecka, obchody Świąt Nietypowych, wysyłanie do chorych uczniów kartek, pomoc w nauce uczniom słabszym oraz wiele innych.

Istotnym atutem szkoły jest jej położenie. Bliskość Centrum, lokalizacja między Placem Zawiszy a Narutowicza daje możliwość łatwego dojazdu młodzieży z innych dzielnic. Dobra komunikacja pozwala na sprawne wyjścia i wycieczki, organizowane przez szkołę do różnych placówek i instytucji.

To wszystko sprawia, że Szkoła Podstawowa nr 97 przy Spiskiej 1 to dobry wybór dla uczniów z Ochoty i nie tylko, którzy cenią sobie kameralność, relacje oparte na szacunku, otwartości i wzajemnej pomocy oraz chcących rozwijać swoje kompetencje językowe i sportowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www szkoły i szkolnym fanpage’u.

Skip to content