Sprawozdanie finansowe szkoły
Ognisko Pracy
Pozaszkolnej
16 maja 2019
Giełda Placówek
Edukacji Pozaszkolnej
16 maja 2019
Szanowni Państwo,

sprawozdanie finansowe za rok 2018 jest dostępne na stronie internetowej www.dbfo-ochota.waw.pl w zakładce Finanse, Budżety placówek.