Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Propozycja dla uczniów
16 czerwca 2020
Wakacje tuż tuż…
26 czerwca 2020
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

26 czerwca 2020 roku kończą się zajęcia edukacyjne. Zawsze w tym dniu uczniowie otrzymywali świadectwa.
Ten rok, z powodu COVID – 19, jest inny, skutkiem czego jest między innymi nauczanie zdalne. Mając na uwadze, że nadal utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej, 26 czerwca 2020 roku w sali gimnastycznej świadectwa odbiorą tylko ósmoklasiści – tegoroczni absolwenci.

Uczniowie klas I - VII świadectwa będą mogli odebrać (decyzja należy do Rodziców) na bardzo ściśle określonych przez MEN i Ministerstwo Zdrowia warunkach i zasadach czasu pandemii.

Uczniowie poszczególnych klas w maseczkach (przyłbicach) z zachowaniem bezpiecznej odległości, o wyznaczonej godzinie wchodzą pojedynczo do budynku szkolnego, po dezynfekcji rąk kierują się do:
• uczniowie klas I – VII do holu na parterze – wg planu podanego przez wychowawców, odbierają od wychowawcy świadectwo i wychodzą drugimi drzwiami od strony boiska szkolnego
• absolwenci klas VIII wchodzą bezpośrednio się do sali gimnastycznej; po rozdaniu świadectw wychodzą ze szkoły przez szatnię na boisko szkolne

Proszę wziąć pod uwagę, że odbiór świadectwa przez Ucznia/Rodzica jest możliwy podczas wakacji w sekretariacie szkoły (godz.: 8:00 – 11:30; 12.30 -14.00) lub we wrześniu, na początku kolejnego roku szkolnego 2020/2021.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Tkaczyk
dyrektor szkoły

Skip to content