Zima w Mieście
Mikołajki na lodzie – otwarcie lodowiska
26 listopada 2018
Dni walki z gruźlicą.
3 grudnia 2018
Szanowni Rodzice,

W dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 ruszają zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 funkcjonującego podczas przyszłorocznych ferii zimowych w dniach 28.01 - 08.02.2019 r. Nabór będzie odbywał się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji na stronie:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

W celu zapisania dziecka wszyscy chętni powinni się zalogować w elektronicznym systemie rekrutacji w dniach:

4 grudnia 2018 r. godzina 12.00 - 13 grudnia 2018 r. godzina 12.00.

Informacja na temat zakwalifikowania się uczestników zostanie opublikowana w systemie w dniu:

2 stycznia 2019 r. o godzinie 13.00.

Rodzice zakwalifikowanych uczestników będą musieli w dniach:

3 stycznia od godz. 10.00 - 10 stycznia 2019 r. do godz. 10.00

potwierdzić udział poprzez złożenie w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane wydrukowanej i podpisanej karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem opłaty za żywienie.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Feryjna Placówka Edukacyjna do dnia:

11 stycznia 2019 r. do godz. 16.00

Skip to content