Ramowy rozkład dnia

8.25 – 8.30 Odbiór dzieci przychodzących do szkoły.
8.30 – 9.30 Zabawy integrujące grupę. Zabawy z muzyką. Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe.
9.30 – 10.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
10.00 – 11.50 Realizacja zadań edukacyjnych - zajęcia z całą grupą. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
11.50 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.30 – 13.00 Odpoczynek. Słuchanie muzyki. Ćwiczenia relaksacyjne. Poznawanie utworów literatury dziecięcej.
13.00 – 13.30/-14.00 Utrwalanie wiadomości i umiejętności. Zabawy w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zajęcia dodatkowe dla zainteresowanych.

Z życia szkolniaków

  • 10 września spotkaliśmy się z Panią policjantką, która opowiadała o tym jak należy się zachować w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Obejrzeliśmy film animowany pod tytułem „Sierżant Poli”. Znamy alarmowe numery telefonów. Umiemy przekazać ważne informacje.
 

W październiku rozpoczęliśmy cykl warsztatów muzyczno - rytmicznych w Domu Kultury Muranów. Zajęcia prowadzi pan Leszek Fąfara. Kontakt z muzyką i samodzielna gra na instrumentach sprawiła dzieciom ogromną radość.