Rok szkolny 2021/2022

„MAMY NOWEGO PATRONA”Od kilku lat w środowisku Szkoły Podstawowej nr 97 dyskutowaliśmy o potrzebie wyboru nowego patrona. Zmiana Patrona, to ważne wydarzenie w historii naszej szkoły. Nie zdarza się ono bowiem zbyt często. Cała społeczność szkolna zdecydowała, że naszymi opiekunkami zostaną trzy znakomite osobowości, trzy kobiety, trzy Polki. Noblistki. Sama nagroda im. Alfreda Nobla to przecież najwyższy zaszczyt dla nagrodzonego, ale i dla jego rodaków: dla narodu, czy kraju pochodzenia.
Przełomowe i niezwykle ważne dla nauki odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie, poezja Wisławy Szymborskiej, powieści Olgi Tokarczuk- podziwiane za „narracyjną wyobraźnię”, teraz jest to nasze dziedzictwo narodowe.
Wszystko, co wiemy o tych trzech wybitnych postaciach, o ich osiągnięciach i dokonaniach, budzi uznanie, poczucie dumy i szacunek dla najwyższych autorytetów. Wiemy przecież, że każda z naszych Noblistek zasługuje na indywidualne uhonorowanie, każda z nich jest już na stałe w Panteonie światowego dziedzictwa. Każda z tych Polek jest więc doskonale i powszechnie znana, i choćby dlatego umacnia to dobre imię Polski na całym świecie.
Wprowadzając w Szkole Podstawowej nr 97 godną celebrację imienia nowego Patrona, uczciliśmy Polskie Noblistki podczas oficjalnej uroczystości związanej ze zmianą patrona.
Najważniejszym punktem uroczystego apelu, który odbył się 27 maja 2022 roku, było odczytanie przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Panią Dorotę Stegienkę – uchwały nr LX1951/22 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 lutego 2022r., a przez Panią Dyrektor Szkoły, dr Iwonę Sękalską-Marciniak – nowego Aktu Założycielskiego Szkoły Podstawowej w brzmieniu: Na podstawie art.29 ust.1 pkt1 i art.88 ust.1,2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz §1 ust. 1 uchwały nr LX/1951/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Spiska 1, akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek w Warszawie, ul. Spiska 1.

Oprócz Pani Burmistrz Doroty Stegienki, uroczystość zaszczycili swoją obecnością także:
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Pan Sławomir Umiński
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Pan Grzegorz Wysocki
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu dzielnicy Ochota – Pan Krzysztof Grochowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy – Pan Krzysztof Wojciechowski
Proboszcz parafii Św. Jakuba – ksiądz Henryk Bartuszek
Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP 97 – Pani Dominika Pluskota-Bugajny.
Obecni byli również: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”, Dyrektor Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Dyrektorzy szkół podstawowych oraz przedszkoli na Ochocie, rada pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi i oczywiście uczniowie.

Pierwszą część uroczystości rozpoczęło wprowadzenie dotychczasowego sztandaru Szkoły i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Zamykając historię Szkoły pod dotychczasowym patronem, po raz ostatni zabrzmiał stary hymn szkoły i wyprowadzony został stary sztandar. Następnie przedstawiono nowego Patrona – sylwetki Polskich Noblistek: Marii Skłodowskiej- Curie, Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Zebranych zapoznano z projektem nowego sztandaru, tarczy oraz logo szkoły. Chór szkolny zaśpiewał pieśń ułożoną na tę uroczystość przez Pana Janusza Marszałka – nauczyciela muzyki.
W części artystycznej poznaliśmy talenty uczniów naszej szkoły. Zaprezentowali piękną recytację wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Nic dwa razy”, cytaty z prozy Olgi Tokarczuk, a nawet oryginalny utwór z gatunku rap – o Marii Skłodowskiej-Curie. Świetne wrażenie zrobił na oglądających również „układ z kubeczkami” z wokalnym akompaniamentem jednej z uczennic, a także integracyjny taniec „Belgijka”.

Całe spotkanie miało uroczyste i podniosłe znaczenie i z pewnością zapisze się w historii naszej szkoły na długie lata.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Szanowni Państwo, w związku z tym, że w bliskim sąsiedztwie naszej szkoły są już placówki noszące imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) oraz Marii Skłodowskiej - Curie (Szkoła Podstawowa nr 69, im. Marii Skłodowskiej Curie), Dyrektor Szkoły oraz "Szkolny zespół ds. zmiany patrona" po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, podjęli decyzję, aby tych dwóch kandydatów nie brać pod uwagę jako przyszłego patrona naszej szkoły.

W dniach 19 (wtorek) - 21 (czwartek) października odbędzie się głosowanie na patrona Szkoły Podstawowej nr 97.

1. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi głosują stacjonarnie.
2. Rodzice głosują online za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, wysyłając wiadomość do wychowawcy klasy.
Ważne:
a) jedno konto rodzica = jeden głos,
b) w treści maila należy wpisać JEDNĄ z poniższych zgłoszonych kandydatur:
- Polskie Noblistki,
- Wanda Chotomska,
- Kazimierz Deyna.
Prezentacja o wytypowanych kandydatach 4 października zespół koordynujący wytypował listę pięciu kandydatów, którzy najczęściej byli zgłaszani przez szkolną społeczność - nauczycieli, rodziców, pracowników i uczniów:

* Polskie Noblistki
* Maria Skłodowska - Curie
* Krzysztof Kamil Baczyński
* Wanda Chotomska
* Kazimierz DeynaZestawienie zgłoszonych kandydatur
Harmonogram wyboru patrona

1. Powołanie zespołu ds. zmiany patrona szkoły - 15 III 2021r.
2. Opracowanie procedury - od 5 III 2021r.
3. Poinformowanie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły
o projekcie zmiany patrona - 7 IX - 22 IX 2021r.
4. Zgłaszanie propozycji kandydatów – 22 IX - 30 IX 2021r.
5. Przygotowanie propozycji kandydatów od 1 X - 6 X 2021r.
6. Udostępnienie prezentacji na lekcjach i stronie szkoły od 7 X - 15 X 2021r.
7. Ogólnoszkolne wybory 15 X- 21 X 2021r.
8. Ogłoszenie wyników - 25 X 2021r.
9. Zrealizowanie procedur końcowych- 25 X- 29 X 2021r.