Zmiana patrona

Rok szkolny 2021/2022

WYNIKI GŁOSOWANIA

Szanowni Państwo, w związku z tym, że w bliskim sąsiedztwie naszej szkoły są już placówki noszące imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) oraz Marii Skłodowskiej - Curie (Szkoła Podstawowa nr 69, im. Marii Skłodowskiej Curie), Dyrektor Szkoły oraz "Szkolny zespół ds. zmiany patrona" po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, podjęli decyzję, aby tych dwóch kandydatów nie brać pod uwagę jako przyszłego patrona naszej szkoły.

W dniach 19 (wtorek) - 21 (czwartek) października odbędzie się głosowanie na patrona Szkoły Podstawowej nr 97.

1. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi głosują stacjonarnie.
2. Rodzice głosują online za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, wysyłając wiadomość do wychowawcy klasy.
Ważne:
a) jedno konto rodzica = jeden głos,
b) w treści maila należy wpisać JEDNĄ z poniższych zgłoszonych kandydatur:
- Polskie Noblistki,
- Wanda Chotomska,
- Kazimierz Deyna.
Prezentacja o wytypowanych kandydatach 4 października zespół koordynujący wytypował listę pięciu kandydatów, którzy najczęściej byli zgłaszani przez szkolną społeczność - nauczycieli, rodziców, pracowników i uczniów:

* Polskie Noblistki
* Maria Skłodowska - Curie
* Krzysztof Kamil Baczyński
* Wanda Chotomska
* Kazimierz DeynaZestawienie zgłoszonych kandydatur
Harmonogram wyboru patrona

1. Powołanie zespołu ds. zmiany patrona szkoły - 15 III 2021r.
2. Opracowanie procedury - od 5 III 2021r.
3. Poinformowanie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły
o projekcie zmiany patrona - 7 IX - 22 IX 2021r.
4. Zgłaszanie propozycji kandydatów – 22 IX - 30 IX 2021r.
5. Przygotowanie propozycji kandydatów od 1 X - 6 X 2021r.
6. Udostępnienie prezentacji na lekcjach i stronie szkoły od 7 X - 15 X 2021r.
7. Ogólnoszkolne wybory 15 X- 21 X 2021r.
8. Ogłoszenie wyników - 25 X 2021r.
9. Zrealizowanie procedur końcowych- 25 X- 29 X 2021r.

Skip to content