A może rugby?
Jesteśmy w CMI
24 września 2019
Zrozumieć siebie
30 września 2019
1. Ochocki Klub Sportowy SKRA ul. Wawelska 5; 02-034 (sekcja lekkoatletyka, sekcja rugby) REGON. 14633762800000; NIP 701-035-62-51

• obiekty sportowe
- użyczone nieodpłatnie obiekty RKS "Skra", przy ul. Wawelskiej 5 (boisko boczne, hala, szatnie) z tych obiektów korzystają seniorzy oraz grupy młodzieżowe.
- SP 363 Bemowo ul. Rozłogi 10 (boisko, hala, mata, siłownia, szatnie) – z tych obiektów korzystają tylko grupy młodzieżowe.

• Grupy młodzieżowe:
- juniorzy (rocznik 2003-2002)
- kadeci (2004-2005)
- grupa młodzika (2006-2007) (obecnie, uczestniczy w zajęciach kilku chłopców liczymy na więcej)

• Trenerzy: Sześciu trenerów z wieloletnim doświadczeniem trenerskim, kwalifikacjami pedagogicznymi, uprawnieniami sędziowskimi, wszyscy z wyższym wykształceniem (w tym trzech trenerów jest aktywnymi nauczycielami w warszawskich szkołach podstawowych). Jeden trener jest w trakcie studiów na AWF w Warszawie.

Zajęcia dla młodzieży są BEZPŁATNE. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu: wtorki, czwartki oraz soboty (ponieważ młodzieży łatwiej jest pogodzić sport z nauką, chłopcy są z różnych szkół i większość w tym roku rozpoczęła naukę w nowych szkołach).

W tej dyscyplinie sportu sukcesy i rozwój może osiągnąć każde dziecko bez względu na wagę, wzrost. Rugby jest sportem dla wszystkich dzieci. W dobie społecznego problemu otyłości, ta dyscyplina sportu pozwala dzieciom z nadwagą lub otyłością pełnić funkcje w drużynie ważnego/cennego zawodnika. Tym samym motywując dzieci do aktywności fizycznej bez kompleksów oraz budując ich poczucie wartości.

Rugby od lat jest postrzegane jako dyscyplina, w której od zawodników oprócz przygotowania motorycznego wymaga się również wyjątkowej pracy w zespole. Duży nacisk kładzie się na rozwój intelektualny zawodników ze względu na złożoność gry. Doświadczenie w krajach, w których rugby jest promowane w szkołach i społecznościach lokalnych, pokazuje ogromne sukcesy wychowawcze, ponieważ rugby rozwija takie elementy jak: współzawodnictwo, poszanowanie partnera, akceptację różnic fizycznych w budowie ciała (wysocy, niscy, grubi, chudzi mają swoje określone, równie ważne pozycje i miejsce w drużynie), koleżeństwo, poczucia przynależności, pracę zespołową. Trenerzy sekcji OKS SKRA również bardzo duży nacisk kładą na wyniki w nauce, wspierając i pomagając młodzieży pogodzić sport z nauką. W bieżącym roku szkolnym ponad połowa gimnazjalistów i ósmoklasistów aktywnie uczestniczących w treningach – rok szkolny zakończyła ze świadectwem z wyróżnieniem. Chłopcy z drużyny dostali się w Warszawie do wybranych szkół w czym pomogła im aktywność sportowa. Treningi dosłownie „dotleniają” organizmy, młodzież lepiej się organizuje i uczy, potrafi odpoczywać i lepiej radzić sobie ze stresem.

Treningi rugby składają się z przygotowania doskonalącego elementy techniczno-taktyczne gry rugby oraz ogólnorozwojowego przygotowania młodzieży obejmującego:
elementy lekkoatletyki (bieganie, skoki)
gimnastyki z elementami akrobatyki.

W sezonie 2018-2019 początkująca, młodzieżowa sekcja rugby kadetów (reaktywowana po przerwie) startowała w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Rugby 7-osobowe zdobywając IV miejsce oraz zdobyła IV miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów Rugby 15-osobowym.

Nasza sekcja planuje od jesieni 2019 poprzez lekcje poglądowe promować tę dyscyplinę sportu w szkołach warszawskich, oraz organizować mecze sparingowe, obozy szkoleniowe, turnieje krajowe i międzynarodowe na terenie obiektów SKRY niezbędnych dla rozwoju młodzieży.

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia.

Skip to content