Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

HARMONOGRAM