Konkursy w roku szkolnym 2022/2023


4 edycja Warszawskiego Konkursu Historycznego


"Rzeczpospolita w czasach stanisławowskich"

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele historii.

I Powiatowy Konkurs Historyczny „O tempora, o mores - o czasach, o obyczajach”Zgłoszenia przyjmują nauczyciele historii.

„ULEPMY LEPIEJE”W ramach udziału naszej Szkoły
w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji
„Przełamujemy bariery”
serdecznie zapraszamy
Małych i Dużych, Dzieci i Dorosłych, Kadrę i Rodziców
do wspólnej zabawy słowotwórczej, tworzenia gry słownej
„ULEPMY LEPIEJE”
stworzonej przez jedną z naszych patronek Wisławę Szymborską.

Konkurs fizyczny dla uczniów szkół podstawowych
XVII Konkurs Informatyczny BÓBRKonkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki. W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI).
Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.

Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:

* Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
* Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
* Junior – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
* Senior – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin konkursu, harmonogram, zadania z ubiegłych lat i inne informacje znajdują się na stronie konkursu.

IV edycja konkursu "Armia Krajowa - Bohaterowie"
Ogólnopolski Konkurs "Orzeł ortograficzny"Regulamin znajduje się na stronie organizatora: https://www.konkursy-delta.edu.pl/regulamin1.html

X EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z HISTORII PT. ,,JÓZEF WYBICKI''
63 dni chwały
Olimpiada Matematyczna JuniorówWięcej infomacji o olimpiadzie na stronie https://omj.edu.pl/o-olimpiadzie

Konkurs matematyczny "Orientacja na Matematykę"


Konkursy w roku szkolnym 2021/2022


Dzielnicowy Konkurs Matematyczny "Szymański też liczy"Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4, 5 i 6.
I etap odbędzie się w dniu 16.03.2022 r. w naszej szkole.
Uczniowie, którzy przejdą do II etapu muszą mieć zgodę rodziców na udział w konkursie.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny - "Łamigłówki Tęgiej Główki"Konkurs dwuetapowy przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8.

"Jesienny liść"Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego zaprasza do udziału w dzielnicowym konkursie plastycznym.

Konkurs Informatyczny BÓBRKonkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki. W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI).
Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.

Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:

* Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
* Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
* Junior – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
* Senior – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin konkursu, harmonogram, zadania z ubiegłych lat i inne informacje znajdują się na stronie konkursu.

KONKURS FIZYCZNYXXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja zaprasza do udziału w Konkursie Fizycznym dla szkół podstawowych pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Tematy konkursowe:

1. Bohdan Paczyński
Bohdan Paczyński, polski astronom, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Opowiedz nam o jego osiągnięciach.

2. Materia w różnych stanach skupienia.
Opowiedz o materii w różnych stanach skupienia. Opowiedz o zjawiskach fizycznych towarzyszącym przemianom stanu skupienia materii. Na co dzień towarzyszą nam przemiany stanu skupienia wody, ale czy tylko?

3. Twoje doświadczenia, prace, przemyślenia fizyczne. Opowiedz nam o nich!
Masz szansę opowiedzieć nam o swoich zainteresowaniach fizycznych. Niczego nie narzucamy - to Ty decydujesz o czym będziesz mówić.

Każdy uczestnik wykonuje prezentację na jeden z podanych wyżej tematów.
Prezentacja powinna być odczytywalna przez dowolny program dostępny w pakiecie Microsoft Office, w formacie PDF, być plikiem wykonywalnym lub filmem.
Prezentacja i film nie powinny trwać dłużej niż 10 minut.

Więcej informacji o konkursie w regulaminie.

Internetowy Konkurs MAKS MATEMATYCZNYW bieżącym roku szkolnym odbędzie się tylko jedna edycja konkursu - 7 października 2021r. (czwartek).
Czas trwania - 45 minut.

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2.
Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie 2 zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.
Koszt udziału - 10zł
Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele matematyki.
Regulamin konkursu, zadania z ubiegłych lat i inne informacje dostępne są na stronie konkursu.

Jedenasta edycja Maksa Matematycznego będzie składać się z 2 nowych zadań. Opis obu zadań pojawi się na stronie głównej konkursu dzień przed konkursem około godziny 18:00.

Strona konkursu

KONKURSY PRZEDMIOTOWEZarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 31 z dnia 7 września 2021 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022.
 


Konkursy w roku szkolnym 2020/2021


KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 8 W WARSZAWIE
Warszawska Starówka
Konkurs historyczny


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2019/2020


"Bitwa Warszawska 1920r. w świadomości młodego pokolenia Polaków"


Konkurs matematyczny SIGMANasza szkoła została zaproszona do udziału w konkursie matematycznym organizowanym przez wiele lat dla uczniów z Woli.
Regulamin zamieszczony poniżej pozostaje niezmieniony we wszystkich punktach oprócz I.1.
Zapraszamy uczniów do udziału.

Regulamin konkursu

Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny
MAKS MATEMATYCZNY


II edycja konkursu ,,Armia Krajowa - Bohaterowie” z tematem przewodnim ,,Bohaterowie Armii Krajowej”

.


Motto tegorocznej edycji: ,,Twym obowiązkiem będzie walczyć́ z bronią̨ w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą”

Regulamin konkursu
Zgoda i klauzula

KONKURSY PRZEDMIOTOWEZarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 62 z dnia 19 września 2019 r. został zatwierdzony Regulamin konkursów przedmiotowych (z wyłączeniem informatyki) dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020.
 

Konkursy historyczne


REGULAMIN VI EDYCJI OLIMPIADY OGÓLNOPOLSKIEJ Z ,,MITOLOGII GRECKIEJ I RZYMSKIEJ''

Regulamin
REGULAMIN VI EDYCJI OLIMPIADY OGÓLNOPOLSKIEJ Z HISTORII PT."KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939R"

Regulamin
REGULAMIN VI EDYCJI OLIMPIADY OGÓLNOPOLSKIEJ Z HISTORII PT.,,JAN III SOBIESKI''

Regulamin
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY "KRĄG"

Regulamin

Olimpiada Matematyczna JuniorówOlimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych.
To jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (żródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.122.2017.AMO z dnia 11.05.2018 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN .)
 

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Konkurs dzielnicowy „Z Syrenką w herbie”I. Termin: 25 kwietnia 2019r.

II. Temat: „Ludzie Warszawy” – Stefan Starzyński

III. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

1. Wykonać płaską pracę plastyczną – portret wybranej postaci lub wydarzenie czy miejsce z nią związane. Format A3.

2. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną dotyczącą wybranej postaci.

3. Zaprezentować samodzielnie napisany wywiad z wybraną postacią uwzględniając jej zasługi dla Warszawy.

4. Wytypować 3 osobową drużynę, która weźmie udział w konkursie wiedzy o ludziach Warszawy.


III Memoriał Urszuli MarciniakTo otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane we współpracy z Wydawnictwem Logi. Mają na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków.

Eliminacje szkolne już 5 marca 2019r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie

http://www.liceumtwarda.edu.pl/iii-memorial-urszuli-marciniak/

Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód"

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w kolejnej edycji Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód".

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, warszawskie szkoły policealne oraz kształcenie odbywa się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: film, prezentacja lub komiks. Dana praca powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne.

TERMINY KONKURSU

I etap konkursu – od 14.01.2019 r. - do 25.02.2019 r.

Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny
MAKS MATEMATYCZNY


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
XVII Konkurs Dzielnicowy „Przyszłość spełnionych marzeń”
Konkurs „Kartka dla Niepodległej” organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza mogę nadsyłać życzenia i kartki dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Głównym celem konkursu jest uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odrodzenia polskiej państwowości. Uczniowie mogą wystartować w dwóch kategoriach prac konkursowych: literackiej, która obejmuje pisemne życzenia dla Niepodległej oraz graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każdej formy konkursu i każdej kategorii uczniów. Dla zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu oraz inne załączniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

 
Spis programów konkursów, zgody rodziców oraz inne załączniki znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regulamin konkursów Biuletyn Informacji Publicznej