Główne kierunki naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej koncentrują się wokół zadań: – WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, EKOLOGIĘ, SPORT. Uczniowie z trudnościami w nauce mogą korzystać z zajęć wyrównawczych, specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W pracy z uczniem stosujemy różnorodne formy i metody – między innymi: organizujemy konkursy przedmiotowe, przeglądy małych form teatralnych, prezentację osiągnięć w galerii prac plastycznych. Promujemy twórczość uczniów z różnych dziedzin nauki w czasie organizowanych wystaw, imprez kulturalnych z udziałem rodziców. Nasze motto „talent masz w sobie, pozwól go odkryć i rozwinąć” zachęca uczniów do udziału w licznych zajęciach pozalekcyjnych – kołach przedmiotowych oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych. Współpracujemy z ośrodkami kultury. Przekazujemy uczniom wartości humanistyczne, szczególnie to dotyczy tolerancji. Naukę uatrakcyjniają wycieczki dydaktyczne, „zielone szkoły”. Od czwartej klasy tworzone są klasy sportowe trenujące japońską sztukę walki JUDO. W okresie ferii i wakacji nasi uczniowie mają możliwość skorzystania z akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Baza szkolna składa się m. in. z:

 • dwóch sal gimnastycznych,
 • boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy,
 • nowoczesnego placu zabaw,
 • gabinetu pomocy medycznej,
 • kuchni i stołówki,
 • trzech pomieszczeń świetlicowych,
 • sali do zajęć logopedycznych,
 • sali do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • multimedialnej pracowni językowej,
 • biblioteki z czytelnią,
 • pracowni informatycznej.

Szkoła ma własny sztandar, poczet i ceremoniał szkolny, do którego zaliczamy również:

 • ślubowanie klas pierwszych i ósmych,
 • przekazanie sztandaru.

Patron szkoły

Polskie Noblistki

 • Maria Skłodowska - Curie
 • Olga Tokarczuk
 • Wisława Szymborska