Karta rowerowaRegulamin Arkusz zaliczeń

Karta Ucznia - karta miejskaw imieniu ZTM, uprzejmie informujemy, że karty miejskie - Karty Ucznia, uprawniające uczniów szkół podstawowych do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku:
https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d5830d1d

Wnioski o przedłużenie uprawnień można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d5830d1d, który jest przekazywany przez szkołę, jak również w tradycyjnej formie papierowej bezpośrednio w szkole.

Duplikat legitymacji lub świadectwaOpłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:

nazwa odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr 97

ul. Spiska 1

02-302 Warszawa

numer konta: 13 1030 1508 0000 0005 5082 7042

z dopiskiem: dochody budżetowe SP97

W tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja lub świadectwo).

Aktualny cennik wystawiania duplikatów:

9 zł - duplikat legitymacji

26 zł - duplikat świadectwa