Rekrutacja do szkół podstawowych

na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do  klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest  na stronie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-sp


ZAPRASZAMY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 97

Szkoła jest mała, a jej kameralny charakter wpływa na samopoczucie, komfort i bezpieczeństwo uczniów. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych, jak ślubowania uczniów, kiermasze świąteczne, klasowe wigilie, wyjazdy integracyjne i wycieczki, koncerty świąteczne, w których uczestniczy cała społeczność szkolna.

Niewielka liczebność klas to ważny atut naszej szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do każdego ucznia. Uważnie analizują osiągnięcia uczniów i mogą szybko reagować, jeśli pojawią się tematy sprawiające uczniom trudności.

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otwarcie:

 • trzech klas pierwszych, w tym jednej sportowej o profilu piłka nożna,
 • jednej klasy czwartej o profilu judo,

Rozwijamy i ciągle unowocześniamy naszą placówkę. Dlatego nasi uczniowie mogą korzystać z coraz bogatszych zasobów szkoły:

 • wysokiego poziomu kadry pedagogicznej, podejmującej różnego rodzaju działania edukacyjne i prozdrowotne,
 • opieki nad uczniami przed i po lekcjach w świetlicy szkolnej czynnej w godz. 7.00-17.30,
 • udziału w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • z bezpiecznych, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych i pracowni komputerowej,
 • nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki języków obcych,
 • odpowiednio wyposażonych gabinetów specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego,
 • gabinetu pomocy medycznej i opieki pielęgniarki szkolnej,
 • sali gimnastycznej,
 • sali judo wyłożonej matą,
 • przestronnej biblioteki z czytelnią i zbiorem ponad 11 000 książek,
 • własnej stołówki wydającej smaczne i niedrogie obiady,
 • bezpłatnych obiadów dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej,
 • boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą,
 • boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową,
 • placu zabaw,
 • bardzo szerokiej gamy bezpłatnych zajęć dodatkowych, np. w stolarni, programowania, koła filmowego, muzycznego, plastycznego, recytatorskiego, przyrodniczego, matematycznego, historycznego, szydełkowania, piłki nożnej, j. angielskiego, robótek ręcznych, warsztatów rękodzieła (również dla rodziców) i innych.
 • ciekawej oferty płatnych zajęć dodatkowych np. zajęć judo, karate, j. angielskiego i innych.
W ramach promocji zdrowego stylu życia realizujemy programy mające na celu aktywizację młodzieży, np.: „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Wiem, co jem”, „Rowerowy maj”, Aktywność Młodego Warszawiaka”.

Od wielu lat począwszy od klasy IV prowadzimy oddziały sportowe o profilu JUDO, które w ciągu tygodnia dodatkowo uczestniczą w 6-godzinnym treningu.

          Nowym projektem w naszej Szkole jest otwarcie w roku szkolnym 2023/2024 klasy pierwszej sportowej o profilu piłka nożna. Profil sportowy będzie realizowany według programu utworzonego na podstawie programów edukacyjnych, zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki. Zapraszamy do klasy wszystkich chętnych, zainteresowanych sportem, grami zespołowymi, a szczególnie tak popularną piłką nożną.Opieka w szkolnej świetlicy zorganizowana jest w grupach według wieku uczniów. Podstawowe formy pracy w świetlicy to: gry i zabawy ruchowe z elementami wychowania fizycznego i sportu (w sali judo, gimnastycznej i na boisku szkolnym), gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe i wiele innych), zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczne, zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny i bezpieczeństwa. Wspólnie z dziećmi przygotowywane są gazetki tematyczne i okolicznościowe. Organizowane są różnorodne imprezy, również cykliczne, jak np.: Pasowanie na Świetliczaka, Dzień Głośnego Czytania, Uroczystości patriotyczne, Przegląd Talentów, spotkanie z Mikołajem i inne. Pod opieką wychowawców uczniowie spożywają obiady, biorą udział w zajęciach rekreacyjnych, bibliotecznych, odrabiają prace domowe. Dzieci mają zorganizowaną pomoc koleżeńską, jak również mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawców świetlicy. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni bardzo dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.

Nasze motto "Talent masz w sobie, pozwól go odkryć i rozwinąć" zachęca uczniów do udziału w licznych zajęciach pozalekcyjnych - kołach przedmiotowych (plastycznych, filmowych, muzycznych, recytatorskich, rękodzieła, historycznych, matematycznych, programowania, robotyki, języka angielskiego, w stolarni, szydełkowania) oraz w zajęciach rekreacyjno – sportowych, w tym piłki nożnej. Staramy się wykorzystać czas po lekcjach na rozwój zainteresowań i talentów uczniów naszej szkoły.

Uczniowie mogą także korzystać z zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz konsultacji nauczycieli.

Biblioteka szkolna wyposażona w obszerny księgozbiór oraz stanowiska komputerowe daje możliwość nie tylko wypożyczania książek czy znalezienia informacji, ale jest także miejscem, w którym uczniowie uzyskują pomoc przy odrabianiu lekcji. Ponadto w bibliotece prowadzone są zajęcia czytelnicze, konkursy oraz lekcje biblioteczne.Wszyscy uczniowie mogą korzystać ze smacznych obiadów przygotowywanych codziennie przez kuchnię szkolną.

We współpracy z wieloma instytucjami i ośrodkami kultury (Straż Miejska, MDK Ochota, TPD-Ochota, SCEK) realizujemy programy profilaktyczne dotyczące m.in. bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią, ochrony danych osobowych, bezpiecznego korzystania z Internetu, nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych.

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który przeprowadza corocznie wiele akcji charytatywnych, takich jak: zbiórka rzeczy na potrzeby schronisk dla zwierząt, kiermasze na rzecz społeczności szkolnej umożliwiające zakup dodatkowych sprzętów, Szlachetna paczka, obchody Świąt Nietypowych, Dni tematyczne, Dni poświęcone zwiększeniu świadomości o różnych niepełnosprawnościach, konkursy, wysyłanie do chorych uczniów kartek, pomoc w nauce uczniom słabszym oraz wiele innych.

Istotnym atutem szkoły jest jej położenie. Bliskość Centrum, lokalizacja między Placem Zawiszy a Narutowicza daje możliwość łatwego dojazdu młodzieży z innych dzielnic. Dobra komunikacja pozwala na sprawne wyjścia i wycieczki, organizowane przez szkołę do różnych placówek i instytucji.

To wszystko sprawia, że Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek przy ul. Spiskiej 1 to dobry wybór dla uczniów z Ochoty i nie tylko, którzy cenią sobie kameralność, relacje oparte na szacunku, otwartości i wzajemnej pomocy oraz chcących rozwijać swoje kompetencje językowe i sportowe.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www szkoły i szkolnym fanpage’u.


WNIOSEK O WYDANIE spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej