Opłata za obiady za miesiąc luty 2023r.

obiady - 10 dni x 10,00 zł = 100 zł


Opłatę za obiady za miesiąc LUTY 2023r. (uwzględniając nadpłatę lub niedopłatę z poprzednich miesięcy) proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 10 lutego 2023r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasę, opłata za obiady, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: obiady.sp97@eduwarszawa.pl

LUTY ---- obiady: 10 dni x 10,00 = 100,00 zł

Informację o nadpłacie lub niedopłacie można sprawdzić wysyłając maila na adres: obiady.sp97@eduwarszawa.pl (proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę )

UWAGA! Niezgłoszone nieobecności uczniów, nie mogą być odliczane przy opłatach za obiady. Prosimy o terminowe opłaty i o uregulowanie zaległych wpłat.!!!