W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa". Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Na przełomie grudnia i stycznia nauczyciele wychowawcy i nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych.


Koło teatralne wystawiło spektakl pt. "Scenki z życia dnia codziennego" w ramach projektu "Twoje dane - Twoja sprawa".


Podsumowanie akcji "Twoje dane - Twoja sprawa". Rozstrzygnięcie konkursów interdyscyplinarnych. Międzyklasowy kahoot.