Bezpłatna oferta wsparcia dla mieszkańców
Przedłużona rekrutacja.
30 marca 2020
Mazowiecka Policja apeluje
1 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota, przesyłam Państwu informacje nt. ofert wspierających Państwa i mieszkańców w tym niełatwym czasie:

1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Dzielnicy Ochota dostosował ofertę do możliwości jej realizacji w obecnym czasie oraz zapewnił ciągłość działań na rzecz mieszkańców. W załączeniu plakat informujący o ofercie PIK.

2. Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, zapewnia pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy. W załączeniu plakaty informujące o dostępnej ofercie pomocy dla mieszkańców.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 9 w sytuacji epidemii dostępna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy świadczy telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób potrzebujących wsparcia Dyżury telefoniczne psychologów świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
☎ 723 245 028
☎ 723 245 001
☎ 723 244 998
Ponadto, informacja o dostępnej pomocy OPS, znajduje się na stronie internetowej OPS oraz Facebook’u www.opsochota.waw.pl oraz www.facebook.com/opsochota/

5. Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, powstał nowy Oddział Dziennego Psychiatryczno- Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży – W załączeniu plakat.

6. Zapraszam do obejrzenia rozmowy na temat lęku przed koronawirusem. Psycholog Joanna Gutral rozmawiała na ten temat z psychologiem klinicznym i psychoteraputką dr Ewą Pragłowską ze Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Link do filmu: https://liblink.pl/b706wCXmKK Materiał pochodzi ze strony: https://liblink.pl/gwd6Wjh4L oraz „Koronawirus: jak rozmawiać z dziećmi i wspierać je w tym czasie?” - Zofia Szynal idr Magdalena Śniegulska https://liblink.pl/b7xuM32QVb
Oba materiały powstały w ramach projektu Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS.

7. Na terenie Warszawy powstało Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Od 25 marca można tam znaleźć́ pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa – chodzi przede wszystkim o edukację.
Od poniedziałku do piątku czynne są trzy numery telefonu dla rodziców:
o 510 205 050 (godz. 9.00-18.00) o 519 047 372 (godz. 9.00-14.00)
o 500 717 258 (godz. 14.00-18.00)
W sobotę̨ i niedzielę 519 047 370 (godz. 10.00–16.00)
Szczegóły na stronie: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/koronawirus-wsparcie-psychologiczne-i-dydaktyczne-dla-rodzin
Aktualny jest także Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100

8. Nowe formy pracy z mieszkańcami i nowe narzędzia on-line: przesyłam Państwu poniżej zlinkowany materiał zbiorczy, przygotowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWOP), do poszerzenia swoich kompetencji nt. pracy on-line, samorozwoju on-line i różnych nowych narzędzi pracy z mieszkańcami. Materiał był przygotowany z myślą o Miejscach Aktywności Lokalnej – przekonana jestem, że przydać się może też wielu innym podmiotom, organizacjom, placówkom.

Narzedzia on-line

Skip to content