Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych
organizowanych w szkołach podstawowych m. st. Warszawy
w roku szkolnym 2021/2022Informacje na temat rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji.

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

Dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej?
Nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat, bowiem taka metoda sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem, poznaje słownictwo w szerszym zakresie, ma więcej możliwości na posługiwanie się nim.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.
Pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od 24 maja można wypełniać elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do systemu rekrutacyjnego jest PESEL kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Biuro Edukacji w Warszawie sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej odbędzie się 10 czerwca 2021r. o godzinie 9.00.