Elektroniczna rekrutacja dla ósmoklasistów
Lato w mieście
8 czerwca 2020
Propozycja dla uczniów
16 czerwca 2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

od 15 czerwca br. został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl.

Na stronach Biura Edukacji zostały zamieszczone następujące komunikaty:
- Jak wypełnić i złożyć wniosek,
- Liczba szkół do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym,
- Wnioski – oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego i ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych,
- Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną:
* w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
* w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.


Skip to content