Komunikat Dyrektora
Zdalna pomoc w nauce
28 kwietnia 2020
Rekrutacja do klas I.
7 maja 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁYNa podstawie § 2 i § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych MEN dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych GIS obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego zawiesza zajęcia w okresie od 6 maja do 15 maja 2020 r.

Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
Informacje dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego będą publikowane na stronie internetowej Szkoły oraz w dzienniku elektronicznym, prosimy Państwa o ich okresowe sprawdzanie z uwagi na możliwość zmian sytuacji. W razie jakichkolwiek nowych faktów będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie
Agnieszka Tkaczyk

Skip to content