Komunikat Dyrektora
Dyżury poradni
24 kwietnia 2020
Egzamin ósmoklasisty
24 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

zajęcia w szkołach zostają zawieszone do 24 maja 2020r.

Egzamin Ósmoklasisty: 16 - 18 czerwca.

Dyrekcja SP 97


Skip to content