Lato w mieście 2021
Spis powszechny
10 czerwca 2021
Budżet obywatelski
16 czerwca 2021
Dyżur Kierownika "Lata w mieście" - złożenie wniosków wraz z dowodami wpłaty:

16 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach: 18.00-19.30
17 czerwca 2021 r. (czwartek) w godzinach: 14.15-15.30

Poza w/w dniami dyżurów, podania z dowodami wpłat należy składać w sekretariacie szkoły.


W naszej szkole organizowane będą półkolonie "Lato w mieście".

Terminy:
2-6 sierpnia 2021, w godzinach 7.30 - 16.30
9-13 sierpnia 2021, w godzinach 7.30 - 16.30

nr tel. 793 013 96, e-mail: sp97@sp97.waw.pl

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczną się 1 czerwca od godziny 12: 00 i potrwają do 11 czerwca.
Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne będą m.in. na stronie www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl


Skip to content