Lato w Mieście
zapisy
Komunikat Dyrektora Szkoły
14 kwietnia 2019
Komunikat Dyrektora Szkoły
18 kwietnia 2019
Szanowni Rodzice,

Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 będą się odbywały się w dniach od 18 kwietnia 2019r. od godz. 12:00 do dnia 30 kwietnia 2019r. do godz.12.00 za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

Po zarejestrowaniu kandydata w systemie rekrutacji rodzic/opiekun prawny kandydata otrzymuje informację o zakwalifikowaniu do Programu:

- na adres mailowy podany w zgłoszeniu;

- uzyskuje po zalogowaniu się w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie od dnia 6 maja br. od godziny 16.00.

Warunkiem koniecznym przyjęcia zakwalifikowanego uczestnika jest potwierdzenie woli udziału w Programie przez rodzica/opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisanej karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenia dokonania opłaty za posiłki lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły w terminie od dnia 7 maja 2019r. od godziny 8.00 do dnia 16 maja 2019r. do godziny 16.00 w szkołach, do których uczestnik został zakwalifikowany. Informacja o przyjęciu kandydata, po potwierdzeniu woli przez rodzica/opiekuna zostanie opublikowana w systemie w dniu 20 maja 2019r. o godz.16.00.

Będzie ona dostępna:

- po zalogowaniu się w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – dostęp natychmiastowy;

- przesłana mailem na adres podany w zgłoszeniu - zgodnie z możliwościami systemu.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i pełnego harmonogramu Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zasady-rekrutacji-harmonogramy-placowki-ogolnodostepne-0
Skip to content