Obiady
Narodowe Święto Niepodległości
29 października 2020
Nauka zdalna
6 listopada 2020

Klasy I - III

Opłaty za II dania obiadowe za 3.11.- 6.11. 2020r. proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 10.11.2020r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za II danie, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl

LISTOPAD: II danie: 4 dni x 7,00 zł = 28,00 zł (bez 2.11.)

UWAGA! Niezgłoszone nieobecności uczniów nie mogą być odliczane przy opłatach za obiady. Proszę uregulować opłaty za obiady za miesiąc październik 2020r.

Prosimy o terminowe wpłaty.


Skip to content