Opłata za obiady.
Koncert i kiermasz
14 grudnia 2019
Sięgnij po więcej!
6 stycznia 2020
Szanowni Państwo,

Opłaty za obiady za miesiąc styczeń 2020r. proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy
w terminie od 7.01 do 10.01. 2020r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiad, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl lub okazać w pokoju nr 1 (Kadry).

Wpłaty gotówkowe za obiady za miesiąc styczeń 2020r. przyjmowane są w pokoju nr 1. (Kadry) w terminie od 7.01. do 10.01.2020r.

STYCZEŃ
- całe obiady - 19 dni x 6,00 zł = 114 zł
- zupy - 19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł

UWAGA!

Prosimy o terminowe wpłaty.

Skip to content