Opłata za obiady.
Jasełka
2 stycznia 2019
Zaproszenie
7 stycznia 2019
Szanowni Państwo,

Opłaty za obiady za miesiąc styczeń 2019r. proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 8 stycznia.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiad, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl lub okazać w pokoju nr 1 (Kadry).

STYCZEŃ całe obiady: 16 dni x 6,00 zł = 108 zł -Skip to content