Opłata za obiady.
Komunikat Dyrektora Szkoły
26 kwietnia 2019
Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego
1 maja 2019
Szanowni Państwo,

Opłaty za obiady za miesiąc maj 2019r. proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 10 maja 2019r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiad, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl lub okazać w pokoju nr 1 (Kadry).

Wpłaty gotówkowe za obiady za miesiąc maj 2019r. przyjmowane są w pokoju nr 1. (Kadry) w terminie do 10 maja 2019r.

MAJ - całe obiady - 20 dni x 6,00 zł = 120 zł

UWAGA! Rodzice, którzy dokonali przelew za obiady za m-c kwiecień w kwocie 78,- proszeni są o potrącenie z opłaty za maj 2019r. kwoty 48 zł. ,

natomiast rodzice, którzy nie dokonali płatności za m-c kwiecień 2019r., proszeni są o opłatę za obiady za 5 dni kwietnia tj. 1-5.04.(5 dni) – 30 zł.

Prosimy o terminowe wpłaty.
Skip to content