Propozycja dla uczniów
Sprawdzian predyspozycji językowych
2 czerwca 2019
Tak było…
3 czerwca 2019

W tym roku już po raz 15. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.


O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
– dobrze się uczą (uczniowie: średnia 4.0, studenci: średnia 3,5),
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.


Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl.
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.


Rekrutacja dla uczniów rusza 21 czerwca i mija 31 lipca 2019 roku!
Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia
Kontakt w sprawie stypendiów:stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Z poważaniem,
Paweł Bysko
zastępca kierownika
Działu Komunikacji


Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-327 Warszawa


pbysko@centrumjp2.pl
tel. 515069497
Skip to content