Przy Pomniku Poległym…
Przy Barykadzie Września
13 września 2023
Dzień Języków Obcych
27 września 2023

18. września Poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystości przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Upamiętniliśmy w ten sposób wszystkie ofiary ataku ZSRR na Polskę z 17. września 1939 roku. 


Skip to content