Rekrutacja – zmiany.
Nauczanie zdalne
13 marca 2020
Listy MKO
16 marca 2020

ZMIANA ZASAD REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEMWnioski przyjmowane będą do 20 marca 2020r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki sp97@sp97.waw.pl

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie 22 822 09 20 i mailowo.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

Skip to content