Ślubowanie
2018
Egzamin ósmoklasisty
7 października 2018
Jubileusz 60-lecia szkoły
17 października 2018

15 października w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste ślubowanie klas I na uczniów Szkoły Podstawowej nr 97. Pierwszoklasiści pomyślnie przeszli test z umiejętności wokalnych, tanecznych oraz z logicznego myślenia. Uczniowie klas trzecich wystąpili z ciekawym programem artystycznym a Rada Rodziców ufundowała upominki. Po złożeniu przyrzeczenia i pasowaniu przez Panią Dyrektor stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Skip to content