Święto Chrztu Polski
Spis powszechny
6 kwietnia 2021
Akcja Żonkile
12 kwietnia 2021

Święto Chrztu Polski obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie znane.
Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.


Skip to content