Zapraszamy
do klasy pierwszej
Europejski TydzieńSzczepień
25 kwietnia 2019
Komunikat Dyrektora Szkoły
26 kwietnia 2019
Szkoła Podstawowa nr 97 zaprasza pierwszoklasistów do podjęcia nauki w przyjaznym i otwartym na potrzeby każdego dziecka miejscu.

W naszej szkole dbamy o relacje, budujemy więzi, rozwijamy kompetencje społeczne, podejmujemy wiele wspólnych działań, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju. Współpracujemy z różnymi instytucjami edukacyjnymi uczestnicząc w Lekcjach w kinie, Porankach muzycznych, Lekcjach w galerii, zajęciach muzealnych i warsztatach artystycznych. Realizujemy projekty szkolne i pozaszkolne, np. z Fundacją Uniwersytet Dzieci. Zajęcia edukacyjne prowadzimy w oparciu o nowoczesne technologie. Są to m.in. edukacyjne aplikacje tabletowe, roboty oraz Mata Edukacyjna Mistrzów Kodowania. Wszystkie sale wyposażone są w tablice multimedialne, których wykorzystanie uatrakcyjnia zajęcia, oswaja dzieci z cyfrowym światem oraz zachęca do aktywnego uczestnictwa w lekcji. Bliska jest nam ekologia szeroko pojęta oraz działalność prozdrowotna.
W najbliższym roku szkolnym planujemy:

• zajęcia kodowania i programowania z wykorzystaniem tabletów, robotów i Maty Edukacyjnej Mistrzów Kodowania;

• warsztaty rękodzieła i malarstwa;

• koło czytelnicze;

• zajęcia na pływalni;

• pozalekcyjne zajęcia judo,

• zajęcia taneczne i plastyczne w ramach świetlicy.
Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie, twórczo spędzali czas i z radością chodzili do szkoły. Wspólnie możemy osiągnąć wszystko.

ZAPRASZAMY

Skip to content