Zapytanie ofertowe – fotowoltaika
Obiady
3 września 2020
Fotowoltaika – wybór oferty
21 września 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 97,
ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa o mocy 24,7 kWp”

treść zapytania

Skip to content