Obiady
Rekrutacja do klas I.
25 stycznia 2022
Bezpieczne ferie
28 stycznia 2022

INFORMACJA

Opłatę za obiady za miesiąc luty 2022r. (uwzględniając nadpłatę lub niedopłatę z poprzednich miesięcy) proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 15 lutego 2022r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasę, opłata za II danie, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl

LUTY ------------ II danie: 11 dni x 7,00 zł = 77,00 zł
(opłata liczona od dnia 14-02-2022 do 28-02-2022)

Informację o nadpłacie lub niedopłacie można sprawdzić wysyłając maila na adres sp97stolowka@wp.pl (proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę )

UWAGA!

Niezgłoszone nieobecności uczniów, nie mogą być odliczane przy opłatach za obiady. Prosimy o terminowe opłaty i o uregulowanie zaległych wpłat.!!!

Skip to content