Ognisko Pracy
Pozaszkolnej
Karta Ucznia
16 maja 2019
Sprawozdanie finansowe szkoły
16 maja 2019
Ognisko Pracy Pozaszkolnej to placówka oświatowo- wychowawcza, działająca na terenie dzielnicy Ochota. Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
W OPP prowadzone są interesujące zajęcia :plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, językowe, dziennikarskie, komputerowe oraz edukacyjne. Informujemy, że od 16 maja rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020.
Informacja o rekrutacji https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
oraz na stronie internetowej www. oppochota@superszkolna.pl

Zaproszenie na Dzień Otwarty w dniu 18 maja godz.10:00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. W. Skorochód Majewskiego 17
( budynek Szkoły Podstawowej Nr 264)

Skip to content