Sprawozdanie finansowe szkoły
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
16 maja 2019
Giełda Placówek Edukacji Pozaszkolnej
16 maja 2019
Szanowni Państwo,

sprawozdanie finansowe za rok 2018 jest dostępne na stronie internetowej www.dbfo-ochota.waw.pl w zakładce Finanse, Budżety placówek.

Skip to content