Opłata za obiady.
Matematyka dla ciekawych świata
16 stycznia 2020
Rekrutacja do klasy I.
3 lutego 2020
Szanowni Państwo,

Opłaty za obiady za miesiąc luty 2020r. proszę dokonać przelewem na niżej podany rachunek bankowy
w terminie od 27.01 do 31.01. 2020r.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiad, za jaki miesiąc, kwota.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres sp97stolowka@wp.pl lub okazać w pokoju nr 1 (Kadry).

Wpłaty gotówkowe za obiady za miesiąc luty 2020r. przyjmowane są w pokoju nr 1. (Kadry) w terminie od 27.01. do 31.01.2020r.

LUTY
- całe obiady - 10 dni x 6,00 zł = 60 zł
- zupy - 10 dni x 2,50 zł = 25 zł

UWAGA!

Prosimy o terminowe wpłaty.

Skip to content