Opłaty za obiady.
Doradztwo zawodowe – propozycje
22 maja 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
29 maja 2020

Szkoła Podstawowa Nr 97 zwraca się z prośbą o przesyłanie podań w sprawie zwrotu należności pieniężnych za opłacone obiady za miesiąc marzec 2020r. z których część nie została zrealizowana.

Prosimy o przesyłanie podań tylko drogą elektroniczną do dnia 5 czerwca 2020r. z podaniem danych: imię i nazwisko ucznia, klasa, zwrot za m-c marzec 2020r., wysokość kwoty do zwrotu dokładny numer konta bankowego rodzica.

Jednocześnie przypominamy niektórym rodzicom o opłaceniu zaległości za obiady za miesiąc marzec 2020r. – wykorzystane pełne obiady to: 8 dni x 6,00 = 48 zł. (tj. od 2 marca do 11 marca 2020r.), jak również za luty 2020r. tj. 10 dni x 6,00 = 60 zł
Same drugie dania liczymy odpowiednio - ilość dni x 5,00, zupy x 2,50.

W przypadku nie przesłania podania środki pieniężne zostaną przesunięte na miesiąc wrzesień 2020r.

Pytania i wątpliwości proszę kierować pod nr telefonu 22 822 09 20 w. 30 lub na adres sp97stolowka@wp.pl


Skip to content