Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Opłaty za obiady.
26 maja 2020
Lato w mieście
8 czerwca 2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Biuro Edukacji m.st. Warszawy opublikowało Harmonogram działań ucznia w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Login i hasło do systemu elektronicznego każdy otrzyma indywidualnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego librus.

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja


Skip to content